Home

PhysEduCamp 2015

lepšie ako ležať doma na PECi!

V rámci dlhoročnej spolupráce Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Centra voľného času – Regionálneho centra mládeže Strojárska v Košiciach a ďalších partnerov, bolo doteraz zorganizovaných šesť letných škôl na témy: „Zoznamovací Workshop“, „Galileo by sa čudoval“, „Veľká sila malých častíc“, „Neznáme kozmické žiarenie“ a „Voda a vzduch v pohybe“, „Alternatívne zdroje energie“. Veľký ohlas a pozitívne reakcie na letné školy, boli pre nás záväzkom zorganizovať podujatie aj v roku 2015.

Projekt Comenius LLP: ScienceCamp (www.sciencecamps.eu), ktorého je PF UPJŠ partnerom, nám umožňuje nadviazať na doterajšiu tradíciu, skvalitňovať našu prácu s mládežou, využívať medzinárodné skúsenosti a napomáhať mladým ľudom pri objavovaní krás prírodovedného vzdelávania.

retazova_reakcia_1

 

Vedecký tábor „PhysEduCamp 2015 – lepšie ako ležať doma na PECi“

sa uskutoční od pondelka 22.6. do piatka 26.6.2015

v Penzióne Medvedica, Štrba – Vysoké Tatry (www.penzionmedvedica.sk).

Účastníci budú realizovať množstvo netradičných pokusov, meraní, prezentácií, didaktických hier, fyzikálnych súťaží, ale aj relaxačných program a poznávacie výlety. Aktivity nevyžadujú žiadnu špeciálnu prípravu, očakávame však prirodzený záujem účastníka o fyzikálne vzdelávanie, prácu v skupine, rovesnícku diskusiu. Lektormi budú študenti učiteľstva, doktorandi Teórie vyučovania fyziky a pracovníci ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach.

 

Spomedzi 61 prihlásených záujemcov z 21 škôl sme vybrali 28 účastníkov, v ktorých veríme, že „drieme“ pedagogický talent. Pre 12 študentov učiteľstva v kombinácii s fyzikou a doktorandov TVF to bude iste vhodná príležitosť na preverenie svojich schopností v oblasti neformálneho vzdelávania. Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že PhysEduCamp bude pre účastníkov prospešným a nezabudnuteľným podujatím.