doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Oddelenie didaktiky fyziky
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Park Angelinum 9,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2530
fax: +421 55 6222124

email: marian.kires@upjs.sk

 

Príprava aktivít pre vedecký tábor PhysEduCamp 2015

doktorandi a študenti Teórie vyučovania fyziky ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach

 

RNDr. Mária Bilišňanská
email: maria.bilisnanska@student.upjs.sk

Mgr. Katarína Krišková
email: katarina.kriskova@student.upjs.sk

Mgr. Lucia Mišianiková
email: lucia.misianikova@student.upjs.sk

Mgr. Eva Paňková
email: eva.pankova@student.upjs.sk

Mgr. Peter Štrauch
email: peter.strauch@student.upjs.sk

Mgr. Jozef Bašista
email: jozbas@gmail.com

Mgr. Jana Pásztorová
email: pasztorovaj@gmail.com

Bc. Michaela Jámborová
email: michaela.jamborova@centrum.sk

Bc. Michaela Šulíková
email: michaela.michaelasulikova@gmail.com

Zuzana Ontkovičová
email: z.ontkovicova@gmail.com